Menu Content/Inhalt
Start

Gościmy

Kanały

Statystyki

OS:
PHP: 5.2.4
MySQL: 4.0.27-log
Czas: 11:00
Caching: Enabled
GZIP: Disabled
Użytkownicy: 1
Nowości: 93
Linki: 6
gości: 164935
Kurenda 02-03-2015 Email
Redaktor: Administrator   
04.03.2015.

Lubień 2 marca 2015 rok

Sołtys Sołectwa Lubień

Jadwiga Kamińska

OGŁOSZENIE / KURENDA

 

 

Szanowni Mieszkańcy
Sołectwa Lubień

  

Na podstawie § 19 ust. 1 oraz 4, Statutu Sołectwa Lubień zwołuję Zebranie Wiejskie Mieszkańców naszego sołectwa. Zebranie odbędzie się w dniu 10 marca 2015 roku o godzinie 1800 w Sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubieniu. Proponowany porządek Zebrania Wiejskiego Przedstawia się następująco: 

 1. Wybór Przewodniczącego Zebrania Wiejskiego oraz Protokolanta,
 2. Stwierdzenie ważności Zebrania,
 3. Przedstawienie i przyjęcie porządku Zebrania,
 4. Informacja Sołtysa o swojej działalności,
 5. Ustalenie bieżących zadań niezbędnych do wykonania w roku 2015 na terenie sołectwa Lubień , oraz podjęcie stosownej uchwały.
 6. Ustalenie długoterminowych zadań inwestycyjnych oraz innych działań niezbędnych do wykonania na terenie sołectwa Lubień w latach 2015-2018, oraz podjęcie stosownej uchwały.
 7. Omówienie spraw związanych z funduszem sołeckim,
 8. Opinia Zebrania Wiejskiego w zakresie wyodrębnienia funduszu sołeckiego dla sołectwa Lubień w 2016 roku.
 9. Sprawy różne
 10. Zakończenie Zebrania Wiejskiego. 

 Sołtys Sołectwa Lubień
Jadwiga Kamińska

 

PORZĄDEK ZEBRANIA WIEJSKIEGO
Sołectwa Lubień, gmina Łęczyca dniu 10 marca 2015 roku

 1. Powitanie mieszkańców,
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania Wiejskiego oraz Protokolanta,
 3. Stwierdzenie ważności Zebrania,
 4. Przedstawienie i przyjęcie porządku Zebrania,
 5. Informacja Sołtysa o swojej działalności,
 6. Ustalenie bieżących zadań niezbędnych do wykonania w roku 2015 na terenie sołectwa Lubień , oraz podjęcie stosownej uchwały.
 7. Ustalenie długoterminowych zadań inwestycyjnych oraz innych działań niezbędnych do wykonania na terenie sołectwa Lubień w latach 2015-2018, oraz podjęcie stosownej uchwały.
 8. Omówienie sprawy związanych funduszem sołeckim,
 9. Opinia Zebrania Wiejskiego w zakresie wyodrębnienia funduszu sołeckiego dla sołectwa Lubień w 2016 roku.
 10. Sprawy różne
 11. Zakończenie Zebrania 

Sołectwo Lubień
Zebranie Wiejskie w dniu 10.03.2015 roku 

( Propozycja ) Lista bieżących zadań niezbędnych do wykonania w roku 2015 na terenie sołectwa Lubień przez Urząd Gminy w Łęczycy:

1. Montaż wiaty przystankowej w rejonie skrzyżowania z "Kaczmarka".
2. Montaż wiaty przystankowej na terenie Lubinka.
3. Konserwacja rowów przydrożnych wzdłuż drogi powiatowej na terenie Lubienia.
4. Montaż dodatkowej tablicy ogłoszeniowej w rejonie sklepu.
5. Wykaszanie poboczy przy drogach gminnych i powiatowych.
6. Utwardzenie terenów przy "gniazdach" zbiórki selektywnej odpadów, poprzez ułożenie kostki betonowej.
7. Dodatkowe "gniazdo" na odpady Lubień przy trasie.
8. Dodatkowe "gniazdo" na odpady Lubień-Lubinek.

( Propozycja ) Lista długoterminowych zadań inwestycyjnych oraz innych działań, niezbędnych do wykonania na terenie sołectwa Lubień w latach 2015-2018,  przez Urząd Gminy w Łęczycy: 

1. Budowa chodnika wraz ze ścieżką rowerową i wytyczeniem szlaku turystycznego na terenie miejscowości Lubień wzdłuż drogi powiatowej ( odcinek od Lubienia do granic gminy ).
2. Budowa zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej dla wszystkich mieszkańców miejscowości Lubień, Lubinek.
3. Budowa sieci gazowej dla wszystkich mieszkańców.
4. Budowa placu zabaw, siłowni otwartej dla młodzieży i mieszkańców sołectwa na terenie jednostki OSP w Lubieniu.
5. Podjęcie programu montażu układów solarnych wspomagających produkcję ciepłej wody użytkowej, dla mieszkańców indywidualnych.
6. Montaż dodatkowych lamp oświetlających w układzie zasilania źródłem fotowoltaicznym.
7. Wzmocnienie strefy ekonomicznej na Lubieniu w celu tworzenia dodatkowych miejsc pracy.
8. Zwiększenie dostępności do szybszego i tańszego internetu szerokopasmowego.
9. Wykonanie ścianki wspinaczkowej, skateparku, ściany do malowania grafiti itd.
10. Organizacja"wiejskiego domu kultury" w świetlicy wiejskiej OSP w Lubieniu.
11. Organizacja imprez cyklicznych majach na celu większe wykorzystanie zaplecza technicznego na terenie OSP w Lubieniu.
12. Organizacja wyjazdów szkoleniowych dla mieszkańców sołectwa w zakresie samorządności, agroturystyki, itd.

Zmieniony ( 04.03.2015. )
 
Przebierańcy 2015 Email
Redaktor: Administrator   
12.02.2015.
 

Ostatkowe przebierańce roku 2015

 

 Zgodnie z przyjętą tradycją w ostatkowym okresie 2015 roku Lubień i okolice odwiedzili nasi Przebierańcy.

 Zapraszamy do galerii.

 

 Sample Image
Zmieniony ( 12.02.2015. )
 

Ważne

Ciasteczka-cookies
Przez używanie portalu WiesLubien.pl wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z Polityką Ciasteczek . Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas ciasteczek, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania portalu WiesLubien.pl.